Havenreglement

Alle leden zijn in het bezit van het volledige havenreglement. Dit ligt ook, voor bezoekers, ter inzage in het havenkantoor.

Enkele belangrijke punten voor bezoekers:

  1. In het havengebied is de maximaal toegelaten snelheid, 3 km/uur.
  2. Alle vaartuigen dienen aangemeerd met de voorsteven tegen de stroom, in richting Fintele, uitgezonderd in de vingersteigers.
  3. Het gebruik van een stroomaggregaat is niet toegelaten, behalve mits toelating van de havenmeester. Ook uw tank vullen via jerrycans is verboden!
  4. Het gebruik van barbecue en andere kooktoestellen op de pontons is ten strengste verboden.
  5. Wij verzoeken u het boordtoilet (uitgezonderd via vuilwatertank) niet te gebruiken in de haven, gelieve het aanwezige sanitair blok te gebruiken.
  6. Huishoudelijk afval mag alleen in een vuilzak van “stad Diksmuide”, en moet gedeponeerd worden op de voorziene plaatsen. Ander afval in het milieuponton aub. Toegang op afspraak met de havenmeester.
  7. De bezoeker moet zijn ligplaats verlaten voor 14.00 uur, anders wordt een nieuwe dag aangerekend.
  8. Kort verblijf is toegelaten (tot 17 u), behalve in de insteekdok aan het kantoor. Daar moet van 1 april tot 30 september, altijd een overnachting betaald worden.
  9. Er mag alleen aangemeerd worden op de aangeduide plaatsen (bordje Parkeren toegelaten). Bel best met de havenmeester of die plaats vrij blijft (0495 79 54 45 )
  10. Geniet van uw bezoek.

De havenmeester kan, om organisatorische redenen, een bezoeker verplichten een andere ligplaats in te nemen.

By using this website you agree to accept our Privacy Policy and Terms & Conditions

Translate »
error: Content is protected !! copyright De IJzervaarders vzw